SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Şirketimiz, gelecek nesillere yaşanılabilir bir Dünya bırakmak, iklim krizinin etkilerini en aza indirmek ve aynı zamanda topluma pozitif katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda sürdürülebilirliğe büyük önem vermeye başlamıştır. Çevreye zarar vermeyen sürdürülebilir bir işletme olma hedefiyle yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 

İlk adım olarak karbon ayak izimizi azaltmak ve verimliliğimizi artırmak amacıyla 2019 yılında 375 KW gücünde solar elektrik santralimiz kurulmuştur. Böylece üretim tesisimizin %65’i yenilenebilir kaynaklardan sağlanır hale gelmiştir. Hedefimiz tüm enerji ihtiyacımızı yenilenebilir kaynaklardan karşılamak ve yakın bir gelecekte net karbon nötr bir tesis olmaktır. 

Diğer taraftan, inşaatı 2022 yılında tamamlanan ve süt ihtiyacımızın bir bölümünü karşılamak amacıyla kurulan çiftliğimizin de Kıbrıs’ın örnek sürdürülebilir ve çevre dostu bir tesis olması planlanmaktadır. Böylece en önemli hammaddemiz olan sütün en azından bir bölümü sürdürülebilir kaynaklardan temin edilmiş olacaktır. Hedefimiz zaman içinde tamamını sürdürülebilir kaynaklardan karşılamaktır. 

Çevre koruma bilinci ile atık suyumuzun tamamı arıtma tesislerine gönderilmektedir. Plastik kullanımının da azaltılabilmesi için dünyadaki teknolojik gelişmeler takip edilerek ve mevcut teknolojiler kullanılarak çevre dostu ürünlere geçilebilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. 

Adamızı daha güzel ve yaşanabilir hale getirebilmek için üzerimize düşen görevin bilinciyle bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve yeni projeler üretmeye de devam ediyoruz. Bu projelerimizle ilgili detaylı bilgiyi #Adamızİçin bölümünde bulabilirsiniz.